Lämpölaitoksella tehdään KPA-Kattilan ja Märkätuhkauksen huoltotöitä 17.07-20.07.2017 välisenä aikana.
Huoltotyö ei vaikuta lämmöntuotantoon joka tuotetaan varavoimalla.